0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Budżet » Budżet 2014


Budżet Gminy i Miasta Zduny na 2014r.  

Zarządzenie nr 188/2012 Burmistrza Zdun z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie sporządzenia uchwały budżetowej na 2014 rok. 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Zdunach nr XXXIV/237/2013 z dnia 30.12.2013 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014. 

Zarządzenie Nr 195/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r . w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Uchwała nr XXXV/248/2014 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Uchwała nr XXXVI/254/2014 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Uchwała nr XXXV/258/2014 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 200/2014 Burmistrza Zdun z dnia 31 marca 2014 r w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Uchwała nr XXXV/265/2014 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie nr 204/2014 Burmistrza Zdun z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Uchwała nr XXXIX/278/2014 Rady Miejskiej w Zdunach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 206/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Uchwała nr XL/286/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2014 roku, w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie nr 209/2014 Burmistrza Zdun z dani 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 rok.

Zarządzenie nr 210/2014 Burmistrza Zdun z dnia 28 lipca 2014 roku, w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 rok.

Uchwała nr XLI/293/2014 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2014 roku, w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Uchwała nr XLI/299/2014 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 września 2014 roku, w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie nr 224/2014 Burmistrza Zdun z dnia 30 września 2014 roku, w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Uchwała nr XLIII/304/2014 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 października 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budzetowej na 2014 rok.


 

 

Sprawozdawczość budżetowa  

Sprawozdanie RB-27S za I kwartał 2014 r.
Sprawozdanie RB-28S za I kwartał 2014 r.
Sprawozdanie RB-N za I kwartał 2014 r.
Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2014 r.
Sprawozdanie RB-Z za I kwartał 2014 r.

Informacja o wykonaniu budżetu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych za I kw. 2014r.

Sprawozdanie RB-27s za II kwartał 2014 r.
Sprawozdanie RB-28s za II kwartał 2014 r.
Sprawozdanie RB-N za II kwartał 2014 r.
Sprawozdanie RB-NDS za II kwartał 2014 r.
Sprawozdanie RB-Z za II kwartał 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny za I półrocze 2014 r.

Sprawozdanie RB-27s za III kwartał 2014 r.
Sprawozdanie RB-28s za III kwartał 2014 r.
Sprawozdanie RB-N za III kwartał 2014 r.
Sprawozdanie RB-NDS za III kwartał 2014 r.
Sprawozdanie RB-Z za III kwartał 2014 r.

Sprawozdanie RB-27s za IV kwartał 2014r.
Sprawozdanie RB-28s za IV kwartał 2014r.
Sprawozdanie RB-N za IV kwartał 2014r.
Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2014r.
Sprawozdanie RB-Z za IV kwartał 2014r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI ZA 2014 ROK.

Informacja Burmistrza Zdun za 2014 rok sporządzona na podstawie art.37 ust.12 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w rolnictwie w 2014r.

Uchwała Nr VIII/47/2015 z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Uchwała Nr VIII/48/2015 z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zdunowskiego Ośrodka Kultury za 2014 rok.

Uchwała Nr VIII/49/2015 z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteku Publicznej Gminy i Miasta Zduny za 2014 rok.

Informacja z dnia 30 stycznia 2015 r. o wykonaniu budżetu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych.

 
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej  

Uchwała Nr SO-0952/I/18/3/Ka/2013 Składu Orzekającego RIO z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy i Miasta Zduny na 2014 rok.

Uchwała Nr SO-0952/II/18/3/Ka/2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Zduny

Uchwała Nr SO 0951/8/P/3/Ka/2014 Składu Orzekającego RIo z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Zduny

Uchwała Nr SO 0951/38/D/3/Ka/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia opiniii o mozliwości sfinansowania deficytu przez Gmine i Miasto Zduny

Uchwała Nr SO 0954/38/3/Ka/2014 SO RIO w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zduny za 2013 rok.

Uchwała Nr SO-0955/14/3/Ka/14/SO RIO w Poznaniu z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdunach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zdun za 2013 r.

 

 
Wioletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023  

Zarządzenie nr 183/2013 Burmistrza Zdun z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2014-2023.

 

 

Uchwała Nr XXXIV/236/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zduny na lata 2014-2023. 

Uchwała Nr XXXVI/255/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zduny na lata 2014-2023.

 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Leokadia Jerzak [Skarbnik Gminy Zduny]
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Markowski dnia 3 grudzień 2013 godz. 06:53
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Markowski dnia 23 sierpień 2015 godz. 13:45
Liczba odsłon:
  6434 od 3 grudzień 2013 godz. 06:53  (średnio 2.68 odsłon/dobę)

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl