0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zapytanie ofertowe: Zakup dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach projektu Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach
  Magdalena Poprawska      25.04.2018 godz. 16:04
 
 

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 14/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 15 na odcinku Zduny-Krotoszyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej
  Magdalena Poprawska      25.04.2018 godz. 15:06
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia
  Magdalena Poprawska      25.04.2018 godz. 13:38
 
 

I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla Przedszkola Publicznego w Zdunach prowadzonego przez Gminę Zduny oraz statystyczna liczba dzieci
  Alicja Drejkarz-Ostój      24.04.2018 godz. 14:52
 
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chachalnia
  Alicja Drejkarz-Ostój      24.04.2018 godz. 8:05
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zabudowy poprzemysłowej dawnej kaflarni
  Magdalena Poprawska      23.04.2018 godz. 14:52
 
 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2626/9 (okolica ul.Witosa)
  Rafał Markowski      17.04.2018 godz. 21:35
 
 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2626/8 (okolica ul.Witosa)
  Rafał Markowski      17.04.2018 godz. 21:34
 
 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2626/7 (okolica ul.Witosa)
  Rafał Markowski      17.04.2018 godz. 20:50
 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizacjęzadania pn: Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Zduny
  Rafał Markowski      13.04.2018 godz. 19:04
 
 

Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego o wejściu w życie uchwał antysmogowych
  Alicja Drejkarz-Ostój      13.04.2018 godz. 9:25
 
 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2590, pow.0,0024ha (garaże)
  Rafał Markowski      05.04.2018 godz. 23:46
 
 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2588, pow.0,0024ha (garaże)
  Rafał Markowski      05.04.2018 godz. 23:46
 
 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2586, pow.0,0024ha (garaże)
  Rafał Markowski      05.04.2018 godz. 23:46
 
 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2584, pow.0,0024ha (garaże)
  Rafał Markowski      05.04.2018 godz. 23:45
 
 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2582, pow.0,0024ha (garaże)
  Rafał Markowski      05.04.2018 godz. 23:45
 
 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2578, pow.0,0024ha (garaże)
  Rafał Markowski      05.04.2018 godz. 23:45
 
 

Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2576, pow.0,0024ha (garaże)
  Rafał Markowski      05.04.2018 godz. 23:45
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu sieci gazowej średniego ciśnienia
  Magdalena Poprawska      05.04.2018 godz. 11:20
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Magdalena Poprawska      29.03.2018 godz. 12:10
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl