0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zdunach

Burmistrz Zdun podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Alicja Drejkarz-Ostój      20.02.2018 godz. 10:56
 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach (Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zdunach)
  Rafał Markowski      19.02.2018 godz. 22:39
 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach (Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zdunach - Oddział w Bestwinie)
  Rafał Markowski      19.02.2018 godz. 22:33
 
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - dostawa i montaż stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Zdunach
  Rafał Markowski      19.02.2018 godz. 22:23
 
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obywatelskich i zarządzania kryzysowego
  Rafał Markowski      13.02.2018 godz. 12:58
 
 

Burmistrz Zdun podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Alicja Drejkarz-Ostój      13.02.2018 godz. 10:16
 
 

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie gminy Zduny
  Alicja Drejkarz-Ostój      13.02.2018 godz. 10:12
 
 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun o wynikach konkursu wniosków na "Dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Zduny w 2018 roku"
  Alicja Drejkarz-Ostój      12.02.2018 godz. 12:40
 
 

Terminy posiedzeń i sesji Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu lutym 2018r.
  Barbara Fornal      02.02.2018 godz. 12:03
 
 

Ogłoszenie o PRZEDŁUŻENIU terminu powtórnego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny
  Magdalena Poprawska      23.01.2018 godz. 13:45
 
 

Ulgi i zwolnienia w podatkach w 2018r.
  Barbara Fornal      08.01.2018 godz. 12:56
 

Informacje o obowiązujących w 2018r. ulgach i zwolnieniach dla przedsiębiorców opublikowaliśmy w zakładce:
PODATKI I OPŁATY >> ULGI I ZWOLNIENIA W 2018r.

 

Stawki podatków i opłat w Gminie Zduny w 2018r.
  Barbara Fornal      08.01.2018 godz. 12:02
 

Zestawienie obowiązujących w 2018r. stawek oraz formularzy podatkowych opublikowany został w menu:
PODATKI I OPŁATY >> STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE W 2018r.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki lokalowej w Urzędzie Miejskim w Zdunach
  Alicja Drejkarz-Ostój      11.12.2017 godz. 8:28
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl