0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE OFERTOWE "Budowa terenów rekreacji w miejscowości Chachalnia"
  Alicja Drejkarz-Ostój      20.06.2017 godz. 12:56
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 173, 326/1, 211/2 w m. Perzyce dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej.
  Rafał Markowski      16.06.2017 godz. 12:54
 
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 957/1, 954 w m. Zduny ul. Sulmierzycka dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej
  Rafał Markowski      14.06.2017 godz. 23:42
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn: Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach - dla obiektu Urzędu Miejskiego w Zdunach wraz z rozbudową i przebudową budynku
  Rafał Markowski      14.06.2017 godz. 23:40
 
 

Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyników I etapu naboru na stanowisko ds. obywatelskich
  Magdalena Kaczmarek      13.06.2017 godz. 15:40
 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. obywatelskich.

 

 

Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyników I etapu naboru na stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami
  Magdalena Kaczmarek      13.06.2017 godz. 15:32
 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami.

 

Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyników I etapu naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
  Magdalena Kaczmarek      12.06.2017 godz. 14:49
 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat.

 

Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyników I etapu naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Magdalena Kaczmarek      12.06.2017 godz. 14:39
 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. księgowości budżetowej.

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 1090 SDR 11 Dz. 63 (Dz.: 781/1, 248/39)
  Rafał Markowski      06.06.2017 godz. 18:25
 

Burmistrz Zdun informuje, że toczy się postepowanie  w sprawie wydania  decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej  średniego ciśnienia PE 1090 SDR 11 Dz. 63 na działkach położonych w m.  Chachalnia  gmina Zduny, oznaczonych nr ewid. 781/1, 248/39 .

 

Terminy sesji i posiedzeń komisji stałych w miesiącu czerwcu 2017r.
  Barbara Fornal      01.06.2017 godz. 8:34
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl