0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Wybory, referenda » 2010 Wybory Prezydenta RP


Wybory Prezydenta RP zarządzone na 20 czerwca 2010r.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej:
Akty prawne, wyjaśnienia, opinie, komunikaty, linki (PKW):

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej

* Akty prawne

Obwieszczenia i komunikaty

* Wyjaśnienia, informacje i pisma okólne PKW

 


Informacja o zaświadczeniach i dopisywaniu do spisu wyborców

Burmistrz Gminy i Miasta Zduny informuje, że:

- do dnia 18 czerwca 2010 r. - będą wydawane zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- do dnia 15 czerwca 2010 r. - wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na terenie gminy dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- do dnia 10 czerwca 2010 r. - wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą złożyć wniosek o dopisanie się do spisu wyborców.

Powyższe sprawy można załatwić w BIURZE MELDUNKOWYM (Urząd Stanu Cywilnego) w tut. Urzedzie, pok. 14 w godzinach urzedowania.

- do dnia 10 czerwca 2010 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

 


Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Zduny Nr 61/2010
w sprawie: wyznaczenia na terenie miasta i gminy Zduny miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Uchwała nr XXXVIII/243/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Zduny w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Informacja burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 28 kwietnia 2010
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie nr 64/2010r Burmistrza Gminy i Miasta Zduny w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. (z dnia 31 maja 2010)

Zarządzenie nr 67/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Zdun z dnia 16 czerwca 2010 zmieniające zarządzenie 64/2010.

Informacja o wyłożeniu do wglądu listy wyborców.

Infoamacja dla mężów zaufania o godzinach pracy komisji obwodowych w dniu 20 czerwca 2010 r.

Uchwala nr 8/2010 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 42 w kaliszu w sprawie uznania ważności oddanego głosu na karcie do głosowania opatrzonej inną pieczęcią obwodowej komisji wyborczej niż w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na 20 czerwca 2010r.

Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie dopisania do spisu na własny wniosek.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny w sprawie odwołania członka komisji.

Zarządzenie Nr 72/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Baszkowie.

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Beata Jezierska-Durak [Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego]
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Markowski dnia 28 maj 2010 godz. 14:42
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Markowski dnia 25 czerwiec 2010 godz. 11:47
Liczba odsłon:
  8930 od 28 maj 2010 godz. 14:42  (średnio 2.74 odsłon/dobę)

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl