0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Wybory Samorządowe 2018


PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA ZDUN

 


OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdunach z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Zdunach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdunach z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Zdunach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacje i Uchwały z pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych ds.Ustalenia Wyników Głosowania, z dnia 4 października 2018r.

Informacje i Uchwały z pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych ds.Przeprowadzenia Głosowania z dnia 4 października 2018r.

Postatnowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 1.10.2018r. w sprawie powołania obwodowych komiji wyborczych w gminie Zduny.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 28 września 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, zarządzonych na dzień 21.10.2018r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 21 września 2018r. w sprawie niedoboru kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłoszonych przez komitety wyborcze.

INformacja o udostępnieniu do wglądu na wniosek wyborcy - spisu uprawnionych do głosowania w wyborach (...) zarządzonych na dzień 21.10.2018r.


PISMO DKL-0713-147/2018 w sprawie DYŻURÓW URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdunach z dnia 12 września 2018r. - podaje do publcznej wiadomości informacje o składzie MKW w Zdunach oraz o siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach.


Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komicji Wyborczej w Zdunach z dnia 12 września 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdunach,(...)

Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdunach z dnia 12 września 2018r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego MKW w Zdunach (...)

Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdunach z dnia 12 września 2018r. w sprawie wyboru powołanie pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdunach


Zarządzenie Nr 370/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie: wyznaczenia na terenie miasta i gminy Zduny miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin

Obwieszczenie Burmistrza Zdun z dnia 24 sierpnia 2018 r. (...) o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zdunach w wyborach do Rady Miejskiej w Zdunach z

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Beata Jezierska-Durak [Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego]
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Markowski dnia 18 maj 2018 godz. 22:24
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Markowski dnia 23 październik 2018 godz. 23:23
Liczba odsłon:
  5275 od 18 maj 2018 godz. 22:24  (średnio 3.37 odsłon/dobę)

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl