0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Budżet » Budżet 2013


Budżet Gminy i Miasta Zduny na 2013r.  

Zarządzenie nr 128/2012 Burmistrza Zdun z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie sporządzenia uchwały budżetowej na 2013 rok.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 128/2012 r. - PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK.

Zarządzenie Burmistrza Zdun Nr 133/2012r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do Projektu Budżetu na 2013 rok.

 

Projekt

Uchwała nr XXIV/165/2012 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie budżetu na 2013 roku.

Zarządzenie nr 138/2013 Burmistrza Zdun z dnia 28 stycznia 2013 r w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała nr XXVI/184/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała nr XXVI/184/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Zarządzenie nr 148/2013 Burmistrza Zdun z dnia 29 kwietnia 2013 r w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Zarządzenie nr 152/2013 Burmistrza Zdun z dnia 17 maja 2013 r w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 155/2013 Burmistrza Zdun z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Zarządzenie nr 159/2013 Burmistrza Zdun z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała nr XXIX/203/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 163/2013 Burmistrza Zdun z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Zarządzenie ne 165/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Zarządzenie nr 167/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała nr XXX/209/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 sierpnia 2013 r w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 178/2013 Burmistrza Zdun z dani 12 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała nr XXXI/218/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 września 2013 r w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała nr XXXII/225/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2013 r w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 184/2013 Burmistrza Zdun z dnia 13 listopada 2013 r w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała nr XXXIII/232/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 listopada 2013 r w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 188/2013 Burmistrza Zdun z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała budżetowa,
zmiany.

 

Sprawozdawczość budżetowa  

Sprawozdanie RB-27S za I kwartał 2013 r.
Sprawozdanie RB-28S za I kwartał 2013 r.
Sprawozdanie RB-N za I kwartał 2013 r.
Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2013 r.
Sprawozdanie RB-Z za I kwartał 2013 r.

Sprawozdanie RB-27S za II kwartał 2013 r.
Sprawozdanie RB-28S za II kwartał 2013 r.
Sprawozdanie RB-N za II kwartał 2013 r.
Sprawozdanie RB-NDS za II kwartał 2013 r.
Sprawozdanie RB-Z za II kwartał 2013 r.

Sprawozdanie RB-27S za III kwartał 2013 r.
Sprawozdanie RB-28S za III kwartał 2013 r.
Sprawozdanie RB-N za III kwartał 2013 r.
Sprawozdanie RB-NDS za III kwartał 2013 r.
Sprawozdanie RB-Z za III kwartał 2013 r.

Sprawozdanie RB-27S za IV kwartał 2013 r.
Sprawozdanie RB-28S za IV kwartał 2013 r.
Sprawozdanie RB-N za IV kwartał 2013 r.
Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2013 r.
Sprawozdanie RB-Z za IV kwartał 2013 r.

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Zduny za 2013 rok sporządzona na podstawie art.37 ust.12 ustawy o finansach publicznych.

SPRAWOZDANIE OPISOWE ROCZNE GMINY ZDUNY ZA 2013 ROK WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

 
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej  

Uchwała Nr So-951/26/P/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowści planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Zduny.

Uchwała Nr SO-0952/I/43/3/Ka/2012 SO RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy i Miasta Zduny na 2013 rok.

Uchwała Nr SO-0952/II/43/3/Ka/2012 SO RIO w Poznaniu z dn. 11 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Zduny.

Uchwała Nr SO-0953/9/3/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sdinansowania deficytu przez Gminę i Miasto Zduny.

Uchwała Nr SO 0954/38/3/Ka/2014 SO RIO w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zduny za 2013 rok.

Uchwała Nr SO-0955/14/3/Ka/14/SO RIO w Poznaniu z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdunach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zdun za 2013 r.

 

Wioletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Zdun nr 129/2012 w sprawie sporządzenia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zduna na lata 2013-2020.

 Uchwała Nr XXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zduny na lata 2013-2022.

Uchwała Nr XXVI/185/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zduny na lata 2013-2022.

Uchwała Nr XXVII/198/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zduny na lata 2013-2022.

 
   

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Leokadia Jerzak [Skarbnik Gminy Zduny]
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Markowski dnia 30 styczeń 2013 godz. 10:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Markowski dnia 24 lipiec 2014 godz. 11:22
Liczba odsłon:
  6879 od 30 styczeń 2013 godz. 10:31  (średnio 2.64 odsłon/dobę)

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl