0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Budżet » Budżet 2011


Budżet Gminy i Miasta Zduny na 2011r.
Uchwała III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie budu na 2011 rok. Uchwała budżetowa na 2011r.

2011.01.26 Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

2011.01.28 Uchwała nr IV/18/2011 Rady Miejskiej w Zdunach .

2011.02.03 Zarządzenie nr 20/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny.

2011.03.01 Zarządzenie nr 24/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny.

2011.03.02 Uchwała nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Zdunach

2011.03.31 Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Zdunach

2011.06.14 Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Gminy i miasta Zduny w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

2011.06.21 Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Miejskiej w Zdunach

2011.07.27 Zarządzenie Nr 46/2011 Burmistrza Gminy i Mmiasta Zduny w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

2011.08.22 Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

2011.08.31 Uchwała nr IX/68/2011 Rady Miejskiej w Zdunach

2011.09.30 Uchwała nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Zdunach

2011.09.30 Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

2011.10.07 Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

2011.10.27 Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

2011.11.18 Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Zduny w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

2011.11.28 Uchwała nr X/91/2011 Rady Miejskiej w Zdunach

 

Zmiany do uchwały budzetowej na 2011r.

Sprawozdawczość budżetowa

Sprawozdanie RB-27S za I kwartał 2011 r.
Sprawozdanie RB-28S za I kwartał 2011 r.
Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2011 r.
Sprawozdanie RB-N za I kwartał 2011 r.
Sprawozdanie RB-Z za I kwartał 2011 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za I kw. 2011 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie RB-27S za II kwartał 2011 r.
Sprawozdanie RB-28S za II kwartał 2011 r.
Sprawozdanie RB-NDS za II kwartał 2011 r.
Sprawozdanie RB-N za II kwartał 2011 r.
Sprawozdanie RB-Z za II kwartał 2011 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za II kw. 2011 r.

Sprawozdanie RB-27S za III kwartał 2011 r.
Sprawozdanie RB-27S za III kwartał 2011 r.
Sprawozdanie RB-NDSza III kwartał 2011 r.
Sprawozdanie RB-N za III kwartał 2011 r.
Sprawozdanie RB-Z za III kwartał 2011 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za III kw. 2011 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za IV kw. 2011 r.

Załącznik nr 1 - Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy w rolnictwie

Sprawozdanie RB-27s za IV kwartał 2011 r.
Sprawozdanie RB-28s za IV kwartał 2011 r.
Sprawozdanie RB-N za IV kwartał 2011 r.
Sprawozdanie RB-Z za IV kwartał 2011 r.
Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2011 r. 
Sprawozdanie RB-PDP za IV kwartał 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy i Miasta Zduny wraz z objaśnieniami za 2011 rok

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Zduny za 2011 rok sporządzona na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych.

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała SO-0952/I/24/3/Ka/2010 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy i Miasta Zduny na 2011 rok.

Uchwała SO-0952/II/20/3/Ka/2010 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Zduny.

Uchwała SO-0951/81/D/3/Ka/2010 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę i Miasto Zduny.


Uchwała SO-0951/13/D/3/Ka/2011 z dnia 24 stycznia 2011 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę i Miasto Zduny.

Uchwała SO-0951/15/P/3/Ka/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Zduny.

Uchwała RIO Nr SO-0954/51/3/Ka/2012 w sprawie wyrażenie opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Zduny za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Wioletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020

Uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zduny na lata 2011-2020.

2011.01.28 Uchwała nr IV/19/2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zduny na lata 2011-2020.

2011.03.02 Uchwała nr V/34/2011 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zduny na lata 2011-2020.

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Leokadia Jerzak [Skarbnik Gminy Zduny]
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Markowski dnia 13 styczeń 2011 godz. 08:22
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Markowski dnia 24 maj 2012 godz. 14:41
Liczba odsłon:
  9336 od 13 styczeń 2011 godz. 08:22  (średnio 2.89 odsłon/dobę)

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl