0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Budżet » Budżet 2012


Budżet Gminy i Miasta Zduny na 2012r.

Projekt Budżetu na 2012 rok.

Projekt

Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 83 z dnia 17 lutego 2012. Bugmistrza Gminy i Miasta Zduny w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
Uchwała nr XIV/105/2012 Rady Miejskiej w Zdunach w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.
Zarządzenie nr 84/2012 z dnia 28 lutego 2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012r.
Zarządzenie nr 87/2012 z dnia 16 marca 2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012r.
Uchwała nr XV/111/2012 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.
Zarządzenie nr 93/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012r.
Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.
Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.
Zarządzenie nr 102/2012 z dnia 29 czerwca 2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012r.
Zarządzenie nr 114/2012 z dnia 30 lipca 2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012r.
Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.
Uchwała nr XX/138/2012 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.
Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r.

 

Uchwała budżetowa,
zmiany.

Sprawozdawczość budżetowa

Sprawozdanie RB-27S za I kwartał 2012 r.
Sprawozdanie RB-28S za I kwartał 2012 r.
Sprawozdanie RB-N za I kwartał 2012 r.
Sprawozdanie RB-NDS za I kwartał 2012 r.
Sprawozdanie RB-Z za I kwartał 2012 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za I kw. 2012 r.

Sprawozdanie RB-27S za II kwartał 2012 r.
Sprawozdanie RB-28S za II kwartał 2012 r.
Sprawozdanie RB-N za II kwartał 2012 r.
Sprawozdanie RB-NDS za II kwartał 2012 r.
Sprawozdanie RB-Z za II kwartał 2012 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za II kw. 2012 r.

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za III kw. 2012 r.

Sprawozdanie RB-27S za III kwartał 2012 r.
Sprawozdanie RB-28S za III kwartał 2012 r.
Sprawozdanie RB-N za III kwartał 2012 r.
Sprawozdanie RB-NDS za III kwartał 2012 r.
Sprawozdanie RB-Z za III kwartał 2012 r.


Sprawozdanie RB-27S za IV kwartał 2012 r.
Sprawozdanie RB-28S za IV kwartał 2012 r.
Sprawozdanie RB-N za IV kwartał 2012 r.
Sprawozdanie RB-NDS za IV kwartał 2012 r.
Sprawozdanie RB-Z za IV kwartał 2012 r.

 Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zduny wraz z objaśnieniami za 2012 rok

 Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Zduny za 2012 rok sporządzona na podstawie art. 37 ust.12 ustawy o finansach publicznych

 Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Zduny za 2012 rok sporządzona na podstawie art. 37 pkt g. ustawy o finansach publicznych. (dot. zwrotu pod. akcyzowego)

 

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Rio Nr SO-0952/I/41/3/Ka/2011 z dnia 15 grudnoa 2011 w sprawie projektu Budzetu Gi.M Zduny na 2012 rok.

Uchwała Rio Nr SO-0952/II/41/3/Ka/2011 z dnia 15 grudnia 2011 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Zduny.

Uchwała Nr So-0954/29/3/Ka/2013 Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zduny za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Uchwała Nr SO-0953/9/3/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduny za pierwsze półrocze 2012 roku.

 

Wioletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2020

Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Gminy i miasta Zduny w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Zduny na lata 2012-2020.


 

 Informacja opublikowana przez:
  Rafał Markowski dnia 27 grudzień 2011 godz. 00:55
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Markowski dnia 13 czerwiec 2013 godz. 09:26
Liczba odsłon:
  7341 od 27 grudzień 2011 godz. 00:55  (średnio 2.6 odsłon/dobę)

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl