0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Podatki i opłaty » (Archiwalne) Stawki podatków i opłat » obowiązujące w 2008r.


Podatek od nieruchomości Podstawa prawna
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,60 zł
od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
wodnych
3,74 zł
od 1 ha powierzchni
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,15 zł
od 1 m2 powierzchni
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych
0,53 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
16,00 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
8,86 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych
3,84 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

3,25 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej
3. Od budowli
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.l pkt3 i ust. 3-7
4. Od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do dostarczania wody użytkownikom
1,5%

 

Podatek rolny Podstawa prawna
Obniża się cenę żyta przyjętą jako podstawa do obliczenia podatku rolnego z kwoty 58,29 zł za 1 dt do kwoty 40 zł za 1 dt.

 

Opłata od posiadania psa Podstawa prawna
od jednego psa oraz od każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną
22 zł
stawka roczna

 

Opłata targowa Podstawa prawna
1. przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej
/od samochodu, platformy, przyczepy oraz wozu konnego/ od wozu
24,00 zł
2. przy sprzedaży obnośnej z ręki
6,00 zł
3. przy sprzedaży ze stoiska
9,00 zł

 

Podatek od środków transportowych Podstawa prawna
I. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
Samochody ciężarowe
Samochody ciężarowe starsze niż 10 lat lub bez katalizatora
(bez napędu gazowego)
powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie
315,00 zł
331,00 zł
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie
525,00 zł
552,00 zł
powyżej 9 t a poniżej 12 t
631,00 zł
662,00 zł
II. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie
nie mniej niż
mniej niż
   
12
13
1053,00 zł
1155,00 zł
13
14
1053,00 zł
1155,00 zł
14
15
1053,00 zł
1155,00 zł
15
1584,00 zł
1737,00 zł
Trzy osie
12
17
1051,00 zł
1058,00 zł
17
19
1576,00 zł
1594,00 zł
19
21
1576,00 zł
1681,00 zł
21
23
1576,00 zł
1681,00 zł
23
25
1576,00 zł
1681,00 zł
25
1840,00 zł
2269,00 zł
Cztery osie i więcej
12
25
1471,00 zł
1576,00 zł
25
27
1471,00 zł
1576,00 zł
27
29
1786,00 zł
2259,00 zł
29
31
1786,00 zł
2507,00 zł
31
1786,00 zł
2507,00 zł
III. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.
Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
Ciągniki siodłowe i balastowe starsze niż 10 lat lub bez katalizatora
(bez napędu gazowego)
od 3,5 t i poniżej 12 ton
1103,00 zł
1261,00 zł
IV. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
od ciągników siodłowych i balastowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niż
mniej niż
Dwie osie
12
18
893,00 zł
1155,00 zł
18
25
1471,00 zł
1765,00 zł
25
31
1471,00 zł
1765,00 zł
31
1681,00 zł
1979,00 zł

Trzy osie i więcej

12
40
1431,00 zł
1799,00 zł
40
1761,00 zł
2560,00 zł
V. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Dopuszczalna masa całkowita
Przyczepy i naczepy
Przyczepy i naczepy starsze niż 10 lat
od 7 t i poniżej 12 t.
210
315
VI. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Dopuszczalna masa całkowita
Przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia
nie mniej niż
mniej niż
   
Jedna oś
12
18
315,00 zł
368,00 zł
18
25
525,00 zł
631,00 zł
25
1124,00 zł
1431,00 zł
Dwie osie
12
28
399,00 zł
409,00 zł
28
33
774,00 zł
1174,00 zł
33
38
1046,00 zł
1319,00 zł
38
1174,00 zł
1737,00 zł
Trzy osie i wiecej
12
38
818,00 zł
963,00 zł
38
963,00 zł
1309,00 zł
VII. Od autobusu.
Liczba miejsc do siedzenia Autobusy Autobusy starsze niż 10 lat lub bez katalizatora
(bez napędu gazowego)
do 15 miejsc
511,00 zł
562,00 zł
powyżej 15 miejsc do 29 miejsc
740,00 zł
746,00 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc
1614,00 zł
1618,00 zł

 







Informacja opublikowana przez:
  Rafał Markowski dnia 16 czerwiec 2009 godz. 13:55
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Markowski dnia 16 czerwiec 2009 godz. 15:49
Liczba odsłon:
  7923 od 16 czerwiec 2009 godz. 13:55  (średnio 2.44 odsłon/dobę)

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl