0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Statut Gminy


UCHWAŁA nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie Statutu Gminy Zduny

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr78, poz. 483 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), Rada Miejska w Zdunach uchwala:

S T A T U T    G M I N Y    Z D U N Y

 


Statut Gminy Zduny

Załączniki nr 1-3 do Statutu Gminy Zduny







Informacja opublikowana przez:
  Rafał Markowski dnia 6 kwiecień 2005 godz. 16:52
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Markowski dnia 29 marzec 2013 godz. 11:00
Liczba odsłon:
  16294 od 6 kwiecień 2005 godz. 16:52  (średnio 3.32 odsłon/dobę)

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl