0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Miejskiej Zduny
Zagospodarowanie przestrzenne

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
UCHWAŁA NR XLVII/328/2018XLVIIw sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Zduny03.09.2018
UCHWAŁA NR XLVII/327/2018XLVIIw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.29.08.2018
XLIII/307/2018XLIIIw sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny25.04.2018
XLIII/304/2018XLIIIw sprawie zmiany uchwały nr XL/283/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie utworzenia Osiedla nr 3 „SIENIUTOWO” i nadania statutu.07.06.2018
XLIII/303/2018XLIIIw sprawie zmiany uchwały nr XL/282/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie utworzenia „Osiedla nr 2 „Zduny Nowe” i nadania statutu07.06.2018
XLIII/302/2018XLIIIw sprawie zmiany uchwały nr XL/281/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie utworzenia „Osiedla nr 1 „Zduny Stare” i nadania statutu.07.06.2018
XLIII/301/2018XLIIIw sprawie zmiany uchwały nr XXXI/212/2013 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 września 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zduny ul. Zacisze. 07.06.2018
XLIII/300/2018XLIII w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zduny ul. Jagodowa07.06.2018
XLIII/299/2018XLIII w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zduny ul. Wiśniowa 07.06.2018
XLII/289/2018XLIIw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek w drodze bezprzetargowej.28.03.2018
XLII/288/2018XLIIw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości28.03.2018
XLII/287/2018XLIIw sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.28.03.2018
XL/274/2018XLw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek w drodze bezprzetargowej.31.01.2018
XL/273/2018XL w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chachalnia ul. Jagodowa20.03.2018
XXXIII/214/2017XXXIIIw sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej obręb Konarzew28.06.2017
XXXI/208/2017XXXIw sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zduny ul. Sportowa16.06.2017
XXX/205/2017XXXw sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę.26.04.2017
XV/100/2016XVw sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działek.27.01.2016
XIV/98/2015XIVw sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.29.12.2015
XIII/78/2015XIIIw sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Konarzew gmina Zduny17.12.2015
XIII/77/2015XIIIw sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zduny17.12.2015
XIII/76/2015XIIIw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości26.11.2015
XIII/75/2015XIIIw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości26.11.2015
V/37/2015Vw sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny.25.02.2015
IV/21/2015IVw sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Konarzew. 28.01.2015
 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl