0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Uchwały Rady Miejskiej Zduny
Podatki i opłaty lokalne

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XLVIII/339/2018XLVIIIw sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Zduny instrumentem płatniczym30.10.2018
XLVIII/338/2018XLVIIIw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.01.01.2019
XXXVIII/258/2017XXXVIIIw sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów ustalenia wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.01.01.2018
XXXVIII/257/2017XXXVIIIw sprawie zmiany uchwały Nr XLI/290/2014 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Zduny w ramach pomocy de minimis 10.01.2018
XXXVIII/256/2017XXXVIIIw sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/244/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 01.01.2018
XXXVII/244/2017XXXVIIw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.01.01.2018
XXXIII/217/2017XXXIIIw sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Zdunach z 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej28.06.2017
XXXI/212/2017XXXIzmian w WPF Gminy Zduny na lata 2017-202831.05.2017
XXV/162/2016XXVw sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej 01.01.2017
XXV/161/2016XXVw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych01.01.2017
XXIII/155/2016XXIIIw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości01.01.2017
XIII/88/2015XIIIw sprawie opłaty targowej01.01.2016
XIII/85/2015XIIIw sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zdunach nr XII/73/2015 z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 01.01.2016
XIII/84/2015XIIIw sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dla celów ustalenia wymiaru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.01.01.2016
XIII/83/2015XIIIw sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych01.01.2016
XII/73/2015XIIw sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.01.01.2016
XII/72/2015XIIw sprawie opłaty od posiadania psów.01.01.2016
XII/71/2015XIIw sprawie opłaty targowej.
 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl