0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Plan zamówień publicznych 4831
Oświadczenia majątkowe 18305
 za 2013 rok (30.04.2014) 4787
 za 2014 rok (30.04.2015) 3890
 za 2015 rok (30.04.2016) 3287
 za 2016 rok (30.04.2017) 3645
 za 2017 rok 2705
 za 2018 rok 2774
Informacje publiczne 3843
 Petycje 3000
 Zgromadzenia publiczne 2761
 Działalność lobbingowa 2531
 Sprawozdania z działalności lobbingowej 2420
 Zarządzenie w spr. lobbingu 2277
Wybory Samorządowe 2018 4117
Budżet 13277
 Budżet 2015 3851
 Budżet 2016 2959
 Budżet 2017 2808
 Budżet 2018 2089
 Budżet 2007 10424
 Budżet 2008 9836
 Budżet 2009 9186
 Budżet 2010 8913
 Budżet 2011 7988
 Budżet 2012 5990
 Budżet 2013 5544
 Budżet 2014 5259
Majątek Gminy 13513
Pomoc Publiczna 13743
Statut Gminy 14818
Strategia rozwoju 14114
Urząd Miejski 29629
 Regulamin ogranizacyjny 14772
 Ochrona Danych Osobowych 1776
 Dane adresowe i organizacyjne 13444
Ochrona środowiska 12829
 Decyzje środowiskowe 3
 Decyzje środowiskowe 29438
 Ogłoszenia/decyzje 4482
Sprawy kadrowe 34361
Wybory, referenda 15959
 2014 Wybory Samorządowe 5848
 2015 Wybory Prezydenta RP 3439
 2015.09.06 Referendum ogólnokrajowe 3405
 2015.10.25 Wybory parlamentarne 3301
 2009 do Parlamentu Europejskiego 8456
 2010 Wybory Prezydenta RP 7690
 2010 Wybory Samorządowe 12617
 2011 Wybory parlamentarne 6207
 2014 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3587
Podatki i opłaty 9801
 Ulgi i zwolnienia podatkowe w 2018r. 2112
 (Archiwalne) Stawki podatków i opłat 9765
 obowiązujące w 2015r. 3671
 obowiązujące w 2016r. 3270
 obowiązujące w 2017r. 1447
 obowiązujące w 2008r. 6627
 obowiązujące w 2009r. 7121
 obowiązujące w 2010r. 7614
 obowiązujące w 2011r. 6927
 obowiązujące w 2012r. 5770
 obowiązujące w 2013r. 4707
 obowiązujące w 2014r. 3939
 Stawki podatków obowiązujące w 2018r. 12206
Jednostki organizacyjne 22852
Jednostki pomocnicze 13729
 Kadencja 2015-2019 4035
 Statut sołectw 11732
 Kadencja 2003-2007 10919
 Kadencja 2007-2011 12003
 Kadencja 2011-2015 9057
Raporty i wykazy 5498
 Zarządzenia porządkowe 4436
 SKŁADY RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GMINNYCH 5180
 STAN ZATRUDNIENIA NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH I KIEROWNICZYCH 5425
 WYKAZ FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, KTÓRE OTRZYMAŁY POMOC FINANSOWĄ Z JST 4779
 WYKAZ OGŁOSZONYCH PRZETARGÓW 5871
 WYKAZ OSÓB KTÓRYM PRZYZNANO LOKALE MIESZKALNE ALBO SOCJALNE 4896
 WYKAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH KTÓRYM UMORZONO PODATEK 4961
 WYKAZ WYDATKÓW NA OGŁOSZENIA PŁATNE W PRASIE I TELEWIZJI 4599
Rejestr Instytucji Kultury 5104

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl