0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Plan zamówień publicznych 1427
Oświadczenia majątkowe 13947
 za 2013 rok (30.04.2014) 2841
 za 2014 rok (30.04.2015) 2062
 za 2015 rok (30.04.2016) 1442
 za 2016 rok (30.04.2017) 1520
 za 2017 rok 303
 za 2002 rok (30.04.2003) 8109
 za 2003 rok (30.04.2004) 7953
 za 2004 rok (30.04.2005) 8734
 za 2005 rok (30.04.2006) 8564
 za 2006 rok (30.04.2007) 7763
 za 2007 rok (30.04.2008) 6808
 za 2008 rok (30.04.2009) 6213
 za 2009 rok (30.04.2010) 5354
 za 2010 rok (30.04.2011) 4854
 za 2011 rok (30.04.2012) 2983
 za 2012 rok (30.04.2013) 3072
Informacje publiczne 1035
 Petycje 854
 Zgromadzenia publiczne 669
 Działalność lobbingowa 598
 Sprawozdania z działalności lobbingowej 558
 Zarządzenie w spr. lobbingu 479
Budżet 10818
 Budżet 2015 1794
 Budżet 2016 1009
 Budżet 2017 631
 Budżet 2007 8264
 Budżet 2008 7739
 Budżet 2009 6950
 Budżet 2010 6475
 Budżet 2011 5597
 Budżet 2012 3875
 Budżet 2013 3388
 Budżet 2014 3176
Majątek Gminy 11308
Pomoc Publiczna 11539
Statut Gminy 12257
Strategia rozwoju 11988
Urząd Miejski 25637
 Regulamin ogranizacyjny 12245
 Dane adresowe i organizacyjne 8521
Ochrona środowiska 10575
 Decyzje środowiskowe 3
 Decyzje środowiskowe 25371
 Ogłoszenia/decyzje 2383
Sprawy kadrowe 30119
Wybory, referenda 13074
 2014 Wybory Samorządowe 3734
 2015 Wybory Prezydenta RP 1502
 2015.09.06 Referendum ogólnokrajowe 1552
 2015.10.25 Wybory parlamentarne 1438
 2009 do Parlamentu Europejskiego 6424
 2010 Wybory Prezydenta RP 5676
 2010 Wybory Samorządowe 10494
 2011 Wybory parlamentarne 4090
 2014 Wybory do Parlamentu Europejskiego 1746
Podatki i opłaty 7436
 Ulgi i zwolnienia podatkowe w 2018r. 150
 (Archiwalne) Stawki podatków i opłat 7149
 obowiązujące w 2015r. 1820
 obowiązujące w 2016r. 1414
 obowiązujące w 2008r. 4808
 obowiązujące w 2009r. 5245
 obowiązujące w 2010r. 5656
 obowiązujące w 2011r. 5030
 obowiązujące w 2012r. 3903
 obowiązujące w 2013r. 2860
 obowiązujące w 2014r. 2146
 Stawki podatków obowiązujące w 2018r. 9066
Jednostki organizacyjne 18812
Jednostki pomocnicze 11106
 Kadencja 2015-2019 1609
 Statut sołectw 9595
 Kadencja 2003-2007 8839
 Kadencja 2007-2011 9728
 Kadencja 2011-2015 6499
Raporty i wykazy 3260
 Zarządzenia porządkowe 2541
 SKŁADY RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GMINNYCH 3120
 STAN ZATRUDNIENIA NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH I KIEROWNICZYCH 3237
 WYKAZ FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, KTÓRE OTRZYMAŁY POMOC FINANSOWĄ Z JST 2677
 WYKAZ OGŁOSZONYCH PRZETARGÓW 3533
 WYKAZ OSÓB KTÓRYM PRZYZNANO LOKALE MIESZKALNE ALBO SOCJALNE 2878
 WYKAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH KTÓRYM UMORZONO PODATEK 2946
 WYKAZ WYDATKÓW NA OGŁOSZENIA PŁATNE W PRASIE I TELEWIZJI 2530
Rejestr Instytucji Kultury 3016

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl