0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Remont basenu kąpielowego w Zdunach
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Plan zamówień publicznych 2257
Oświadczenia majątkowe 14839
 za 2013 rok (30.04.2014) 3175
 za 2014 rok (30.04.2015) 2375
 za 2015 rok (30.04.2016) 1780
 za 2016 rok (30.04.2017) 1966
 za 2017 rok 924
 za 2002 rok (30.04.2003) 8493
 za 2018 rok 482
 za 2003 rok (30.04.2004) 8257
 za 2004 rok (30.04.2005) 9087
 za 2005 rok (30.04.2006) 8875
 za 2006 rok (30.04.2007) 8101
 za 2007 rok (30.04.2008) 7148
 za 2008 rok (30.04.2009) 6547
 za 2009 rok (30.04.2010) 5649
 za 2010 rok (30.04.2011) 5187
 za 2011 rok (30.04.2012) 3288
 za 2012 rok (30.04.2013) 3407
Informacje publiczne 1608
 Petycje 1242
 Zgromadzenia publiczne 1064
 Działalność lobbingowa 980
 Sprawozdania z działalności lobbingowej 933
 Zarządzenie w spr. lobbingu 826
Wybory Samorządowe 2018 296
Budżet 11278
 Budżet 2015 2165
 Budżet 2016 1400
 Budżet 2017 1072
 Budżet 2018 344
 Budżet 2007 8616
 Budżet 2008 8124
 Budżet 2009 7354
 Budżet 2010 7008
 Budżet 2011 6114
 Budżet 2012 4271
 Budżet 2013 3831
 Budżet 2014 3558
Majątek Gminy 11719
Pomoc Publiczna 11984
Statut Gminy 12750
Strategia rozwoju 12394
Urząd Miejski 26598
 Regulamin ogranizacyjny 12798
 Ochrona Danych Osobowych 98
 Dane adresowe i organizacyjne 9365
Ochrona środowiska 10990
 Decyzje środowiskowe 3
 Decyzje środowiskowe 26005
 Ogłoszenia/decyzje 2747
Sprawy kadrowe 31205
Wybory, referenda 13570
 2014 Wybory Samorządowe 4084
 2015 Wybory Prezydenta RP 1823
 2015.09.06 Referendum ogólnokrajowe 1875
 2015.10.25 Wybory parlamentarne 1732
 2009 do Parlamentu Europejskiego 6735
 2010 Wybory Prezydenta RP 6053
 2010 Wybory Samorządowe 10934
 2011 Wybory parlamentarne 4500
 2014 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2101
Podatki i opłaty 7841
 Ulgi i zwolnienia podatkowe w 2018r. 510
 (Archiwalne) Stawki podatków i opłat 7643
 obowiązujące w 2015r. 2139
 obowiązujące w 2016r. 1764
 obowiązujące w 2017r. 78
 obowiązujące w 2008r. 5142
 obowiązujące w 2009r. 5575
 obowiązujące w 2010r. 5984
 obowiązujące w 2011r. 5374
 obowiązujące w 2012r. 4225
 obowiązujące w 2013r. 3194
 obowiązujące w 2014r. 2466
 Stawki podatków obowiązujące w 2018r. 9767
Jednostki organizacyjne 19702
Jednostki pomocnicze 11633
 Kadencja 2015-2019 2054
 Statut sołectw 10002
 Kadencja 2003-2007 9270
 Kadencja 2007-2011 10190
 Kadencja 2011-2015 6969
Raporty i wykazy 3704
 Zarządzenia porządkowe 2889
 SKŁADY RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GMINNYCH 3524
 STAN ZATRUDNIENIA NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH I KIEROWNICZYCH 3629
 WYKAZ FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, KTÓRE OTRZYMAŁY POMOC FINANSOWĄ Z JST 3023
 WYKAZ OGŁOSZONYCH PRZETARGÓW 3969
 WYKAZ OSÓB KTÓRYM PRZYZNANO LOKALE MIESZKALNE ALBO SOCJALNE 3263
 WYKAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH KTÓRYM UMORZONO PODATEK 3311
 WYKAZ WYDATKÓW NA OGŁOSZENIA PŁATNE W PRASIE I TELEWIZJI 2855
Rejestr Instytucji Kultury 3462

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl