0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Plan zamówień publicznych 1932
Oświadczenia majątkowe 14438
 za 2013 rok (30.04.2014) 3066
 za 2014 rok (30.04.2015) 2269
 za 2015 rok (30.04.2016) 1668
 za 2016 rok (30.04.2017) 1800
 za 2017 rok 662
 za 2002 rok (30.04.2003) 8330
 za 2018 rok 203
 za 2003 rok (30.04.2004) 8153
 za 2004 rok (30.04.2005) 8964
 za 2005 rok (30.04.2006) 8772
 za 2006 rok (30.04.2007) 7980
 za 2007 rok (30.04.2008) 7026
 za 2008 rok (30.04.2009) 6428
 za 2009 rok (30.04.2010) 5558
 za 2010 rok (30.04.2011) 5069
 za 2011 rok (30.04.2012) 3191
 za 2012 rok (30.04.2013) 3301
Informacje publiczne 1391
 Petycje 1113
 Zgromadzenia publiczne 923
 Działalność lobbingowa 867
 Sprawozdania z działalności lobbingowej 833
 Zarządzenie w spr. lobbingu 727
Wybory Samorządowe 2018 103
Budżet 11112
 Budżet 2015 2039
 Budżet 2016 1266
 Budżet 2017 916
 Budżet 2018 198
 Budżet 2007 8511
 Budżet 2008 8001
 Budżet 2009 7222
 Budżet 2010 6801
 Budżet 2011 5930
 Budżet 2012 4147
 Budżet 2013 3681
 Budżet 2014 3436
Majątek Gminy 11556
Pomoc Publiczna 11809
Statut Gminy 12576
Strategia rozwoju 12247
Urząd Miejski 26192
 Regulamin ogranizacyjny 12609
 Dane adresowe i organizacyjne 9059
Ochrona środowiska 10843
 Decyzje środowiskowe 3
 Decyzje środowiskowe 25735
 Ogłoszenia/decyzje 2612
Sprawy kadrowe 30743
Wybory, referenda 13379
 2014 Wybory Samorządowe 3966
 2015 Wybory Prezydenta RP 1718
 2015.09.06 Referendum ogólnokrajowe 1758
 2015.10.25 Wybory parlamentarne 1629
 2009 do Parlamentu Europejskiego 6625
 2010 Wybory Prezydenta RP 5929
 2010 Wybory Samorządowe 10778
 2011 Wybory parlamentarne 4349
 2014 Wybory do Parlamentu Europejskiego 1966
Podatki i opłaty 7688
 Ulgi i zwolnienia podatkowe w 2018r. 401
 (Archiwalne) Stawki podatków i opłat 7463
 obowiązujące w 2015r. 2043
 obowiązujące w 2016r. 1655
 obowiązujące w 2008r. 5039
 obowiązujące w 2009r. 5473
 obowiązujące w 2010r. 5884
 obowiązujące w 2011r. 5256
 obowiązujące w 2012r. 4128
 obowiązujące w 2013r. 3090
 obowiązujące w 2014r. 2370
 Stawki podatków obowiązujące w 2018r. 9513
Jednostki organizacyjne 19369
Jednostki pomocnicze 11469
 Kadencja 2015-2019 1917
 Statut sołectw 9862
 Kadencja 2003-2007 9116
 Kadencja 2007-2011 10051
 Kadencja 2011-2015 6816
Raporty i wykazy 3547
 Zarządzenia porządkowe 2769
 SKŁADY RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GMINNYCH 3365
 STAN ZATRUDNIENIA NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH I KIEROWNICZYCH 3493
 WYKAZ FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, KTÓRE OTRZYMAŁY POMOC FINANSOWĄ Z JST 2911
 WYKAZ OGŁOSZONYCH PRZETARGÓW 3802
 WYKAZ OSÓB KTÓRYM PRZYZNANO LOKALE MIESZKALNE ALBO SOCJALNE 3121
 WYKAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH KTÓRYM UMORZONO PODATEK 3192
 WYKAZ WYDATKÓW NA OGŁOSZENIA PŁATNE W PRASIE I TELEWIZJI 2758
Rejestr Instytucji Kultury 3299

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl