0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Plan zamówień publicznych 2471
Oświadczenia majątkowe 15242
 za 2013 rok (30.04.2014) 3289
 za 2014 rok (30.04.2015) 2476
 za 2015 rok (30.04.2016) 1912
 za 2016 rok (30.04.2017) 2107
 za 2017 rok 1151
 za 2002 rok (30.04.2003) 8642
 za 2018 rok 744
 za 2003 rok (30.04.2004) 8379
 za 2004 rok (30.04.2005) 9236
 za 2005 rok (30.04.2006) 8995
 za 2006 rok (30.04.2007) 8216
 za 2007 rok (30.04.2008) 7277
 za 2008 rok (30.04.2009) 6653
 za 2009 rok (30.04.2010) 5762
 za 2010 rok (30.04.2011) 5304
 za 2011 rok (30.04.2012) 3399
 za 2012 rok (30.04.2013) 3559
Informacje publiczne 1821
 Petycje 1386
 Zgromadzenia publiczne 1208
 Działalność lobbingowa 1089
 Sprawozdania z działalności lobbingowej 1078
 Zarządzenie w spr. lobbingu 931
Wybory Samorządowe 2018 1359
Budżet 11448
 Budżet 2015 2306
 Budżet 2016 1550
 Budżet 2017 1220
 Budżet 2018 476
 Budżet 2007 8754
 Budżet 2008 8258
 Budżet 2009 7538
 Budżet 2010 7226
 Budżet 2011 6282
 Budżet 2012 4454
 Budżet 2013 3976
 Budżet 2014 3695
Majątek Gminy 11885
Pomoc Publiczna 12155
Statut Gminy 12935
Strategia rozwoju 12529
Urząd Miejski 26978
 Regulamin ogranizacyjny 12993
 Ochrona Danych Osobowych 206
 Dane adresowe i organizacyjne 9654
Ochrona środowiska 11119
 Decyzje środowiskowe 3
 Decyzje środowiskowe 26270
 Ogłoszenia/decyzje 2928
Sprawy kadrowe 31646
Wybory, referenda 13848
 2014 Wybory Samorządowe 4288
 2015 Wybory Prezydenta RP 1941
 2015.09.06 Referendum ogólnokrajowe 2015
 2015.10.25 Wybory parlamentarne 1867
 2009 do Parlamentu Europejskiego 6880
 2010 Wybory Prezydenta RP 6241
 2010 Wybory Samorządowe 11107
 2011 Wybory parlamentarne 4683
 2014 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2205
Podatki i opłaty 7984
 Ulgi i zwolnienia podatkowe w 2018r. 623
 (Archiwalne) Stawki podatków i opłat 7859
 obowiązujące w 2015r. 2258
 obowiązujące w 2016r. 1885
 obowiązujące w 2017r. 148
 obowiązujące w 2008r. 5251
 obowiązujące w 2009r. 5704
 obowiązujące w 2010r. 6094
 obowiązujące w 2011r. 5498
 obowiązujące w 2012r. 4352
 obowiązujące w 2013r. 3319
 obowiązujące w 2014r. 2571
 Stawki podatków obowiązujące w 2018r. 10034
Jednostki organizacyjne 20001
Jednostki pomocnicze 11817
 Kadencja 2015-2019 2265
 Statut sołectw 10153
 Kadencja 2003-2007 9404
 Kadencja 2007-2011 10339
 Kadencja 2011-2015 7142
Raporty i wykazy 3863
 Zarządzenia porządkowe 3031
 SKŁADY RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GMINNYCH 3644
 STAN ZATRUDNIENIA NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH I KIEROWNICZYCH 3781
 WYKAZ FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, KTÓRE OTRZYMAŁY POMOC FINANSOWĄ Z JST 3154
 WYKAZ OGŁOSZONYCH PRZETARGÓW 4212
 WYKAZ OSÓB KTÓRYM PRZYZNANO LOKALE MIESZKALNE ALBO SOCJALNE 3401
 WYKAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH KTÓRYM UMORZONO PODATEK 3459
 WYKAZ WYDATKÓW NA OGŁOSZENIA PŁATNE W PRASIE I TELEWIZJI 3018
Rejestr Instytucji Kultury 3597

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl