0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Plan zamówień publicznych 2761
Oświadczenia majątkowe 15809
 za 2013 rok (30.04.2014) 3426
 za 2014 rok (30.04.2015) 2611
 za 2015 rok (30.04.2016) 2044
 za 2016 rok (30.04.2017) 2291
 za 2017 rok 1366
 za 2002 rok (30.04.2003) 8797
 za 2018 rok 985
 za 2003 rok (30.04.2004) 8515
 za 2004 rok (30.04.2005) 9384
 za 2005 rok (30.04.2006) 9102
 za 2006 rok (30.04.2007) 8338
 za 2007 rok (30.04.2008) 7387
 za 2008 rok (30.04.2009) 6753
 za 2009 rok (30.04.2010) 5862
 za 2010 rok (30.04.2011) 5418
 za 2011 rok (30.04.2012) 3528
 za 2012 rok (30.04.2013) 3723
Informacje publiczne 2096
 Petycje 1546
 Zgromadzenia publiczne 1372
 Działalność lobbingowa 1206
 Sprawozdania z działalności lobbingowej 1204
 Zarządzenie w spr. lobbingu 1042
Wybory Samorządowe 2018 2484
Budżet 11694
 Budżet 2015 2440
 Budżet 2016 1684
 Budżet 2017 1396
 Budżet 2018 648
 Budżet 2007 8914
 Budżet 2008 8400
 Budżet 2009 7711
 Budżet 2010 7384
 Budżet 2011 6463
 Budżet 2012 4596
 Budżet 2013 4119
 Budżet 2014 3873
Majątek Gminy 12060
Pomoc Publiczna 12335
Statut Gminy 13189
Strategia rozwoju 12672
Urząd Miejski 27453
 Regulamin ogranizacyjny 13193
 Ochrona Danych Osobowych 371
 Dane adresowe i organizacyjne 10014
Ochrona środowiska 11326
 Decyzje środowiskowe 3
 Decyzje środowiskowe 26611
 Ogłoszenia/decyzje 3093
Sprawy kadrowe 32091
Wybory, referenda 14127
 2014 Wybory Samorządowe 4489
 2015 Wybory Prezydenta RP 2087
 2015.09.06 Referendum ogólnokrajowe 2147
 2015.10.25 Wybory parlamentarne 2028
 2009 do Parlamentu Europejskiego 7058
 2010 Wybory Prezydenta RP 6397
 2010 Wybory Samorządowe 11290
 2011 Wybory parlamentarne 4856
 2014 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2339
Podatki i opłaty 8176
 Ulgi i zwolnienia podatkowe w 2018r. 748
 (Archiwalne) Stawki podatków i opłat 8080
 obowiązujące w 2015r. 2379
 obowiązujące w 2016r. 1997
 obowiązujące w 2017r. 252
 obowiązujące w 2008r. 5369
 obowiązujące w 2009r. 5818
 obowiązujące w 2010r. 6231
 obowiązujące w 2011r. 5640
 obowiązujące w 2012r. 4493
 obowiązujące w 2013r. 3438
 obowiązujące w 2014r. 2701
 Stawki podatków obowiązujące w 2018r. 10327
Jednostki organizacyjne 20442
Jednostki pomocnicze 12071
 Kadencja 2015-2019 2489
 Statut sołectw 10311
 Kadencja 2003-2007 9573
 Kadencja 2007-2011 10509
 Kadencja 2011-2015 7391
Raporty i wykazy 4056
 Zarządzenia porządkowe 3180
 SKŁADY RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GMINNYCH 3767
 STAN ZATRUDNIENIA NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH I KIEROWNICZYCH 3923
 WYKAZ FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, KTÓRE OTRZYMAŁY POMOC FINANSOWĄ Z JST 3304
 WYKAZ OGŁOSZONYCH PRZETARGÓW 4364
 WYKAZ OSÓB KTÓRYM PRZYZNANO LOKALE MIESZKALNE ALBO SOCJALNE 3536
 WYKAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH KTÓRYM UMORZONO PODATEK 3593
 WYKAZ WYDATKÓW NA OGŁOSZENIA PŁATNE W PRASIE I TELEWIZJI 3164
Rejestr Instytucji Kultury 3725

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl