0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Zarządzenie Nr 274/2017 Burmistrza Zdun z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenie konkursu wniosków na "Dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Zduny w 2018 r." oraz powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia wniosków
18.01.2018 godz. 8:52
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - dostawa i montaż stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Zdunach
17.01.2018 godz. 13:58
 
Zapytanie ofertowe: "Budowa placu zabaw w miejscowości Zduny"
16.01.2018 godz. 11:28
 
Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. "Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach"
11.01.2018 godz. 9:41
 
Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
11.01.2018 godz. 11:34
 
Obwieszczenia Burmistrza Krotoszyna GK.6220.41.2015 z dnia 8.01.2018 r.
10.01.2018 godz. 13:19
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
09.01.2018 godz. 8:29
 
OGŁOSZENIE o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
09.01.2018 godz. 8:27
 
Stawki podatków i opłat w Gminie Zduny w 2018r.
09.01.2018 godz. 8:00
 
Ulgi i zwolnienia w podatkach w 2018r.
09.01.2018 godz. 8:00
 
Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji dla Przedszkola Publicznego w Zdunach oraz statystycznej liczbie dzieci
09.01.2018 godz. 12:13
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny
08.01.2018 godz. 23:22
 
Terminy posiedzeń i sesji Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu styczniu 2018r.
08.01.2018 godz. 11:06
 
Obwieszczenie Burmistrza Krotoszyna GK.6220.41.2015 z dnia 2.01.2018 r.
05.01.2018 godz. 14:08
 
Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zdunach
04.01.2018 godz. 11:46
 
Ogłoszenie Burmistrza Zdun o wyniku otwartego konkursu ofert: Usługi opiekuńcze w 2018r.
02.01.2018 godz. 11:16
 


Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl