0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Terminy posiedzeń komisji oraz XXXIX sesja Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu grudniu
 Barbara Fornal      24.11.2017 godz. 11:56


Dnia 4.12.2017r. o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zaopiniowanie projektów uchwał oraz podsumowanie pracy komisji w salce RM.

Dnia 4.12.2017 r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Socjalnej i Ochrony Środowiska zaopiniowanie projektów uchwał oraz podsumowanie pracy komisji w salce RM.

Uwaga zmiana! Dnia 12.12.2017r. o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarki, Rolnictwa i Budżetu zaopiniowanie projektów uchwał oraz podsumowanie pracy komisji w salce RM.

Uwaga zmiana! Dnia 13.12.2017r. o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej posumowanie pracy komisji w salce RM.

 

 

Dnia 28.12.2017r. o godz. 15.00 odbędzie się XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH w sali nr 4-zmiana w porządku obrad

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl