0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Informacja dla osób niesłyszących
 Rafał Markowski      15.06.2012 godz. 13:06

Przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Zdunach osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego.


Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej korzystać osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoba uprawniona, zobowiązana jest zgłosić chęć korzystania z usługi, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym zdarzeniem. Zgłoszenie można dokonać telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod nr tel. 62 721 50 01, faxem na numer 62 721 5243 lub przez e-mail: zduny@zduny.pl

Usługa tłumacza migowego świadczona jest przez podinspektora ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i funduszy europejskich (piętro II, pokój nr 24).

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl