0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu postanowienia nr GT.6733.10.2018 prostujące oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Zdun znak GT.6733.10.2018
  Alicja Drejkarz-Ostój      19.09.2018 godz. 16:05
 
 

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę 12 szt. tablic edukacyjnych oraz witacza w konstrukcjach drewnianych do zamontowania w rezerwacie przyrody "Mszar Bogdaniec" oraz "Baszków-Piaski"
  Magdalena Poprawska      18.09.2018 godz. 14:17
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, obręb Konarzew"
  Magdalena Poprawska      13.09.2018 godz. 13:20
 
 

Terminy posiedzeń i sesji Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu wrześniu 2018r.
  Barbara Fornal      13.09.2018 godz. 8:06
 
 

Ogłoszenie o wyborze emitenta obligacji komunalnych
  Iwona Klepacka      11.09.2018 godz. 10:40
 
 

Informacja o wykazie przeznaczonej do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Konarzewie
  Alicja Drejkarz-Ostój      11.09.2018 godz. 10:37
 
 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun o konsultacjach dot. projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zduny z NGO
  Alicja Drejkarz-Ostój      05.09.2018 godz. 9:39
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl