0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Zduny zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy basenu kąpielowego w Zdunach
  Barbara Fornal      24.10.2016 godz. 7:15
 
 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.4.2016
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      21.10.2016 godz. 12:57
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 18.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wytwórni konstrukcji stalowych wraz z obiektami magazynowymi na działce nr 15/14, 15/15, 15/16, obręb Konarzew, gm. Zduny”.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi w zakresie bezpieceństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Zdunach oraz pełnienie funkcji ABI zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.
  Barbara Fornal      20.10.2016 godz. 8:16
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun w sprawie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - kanalizacja sanitarna (dz. nr 599/14, 356, 358, 382/1, 2599/13, 1198/2 położonych w m. Zduny ul. 1 Maja)
  Rafał Markowski      18.10.2016 godz. 20:47
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun w sprawie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - kanalizacja sanitarna (dz. nr 800, 731, 803, 2219 położonych w m. Zduny ul. Krotoszyńska)
  Rafał Markowski      18.10.2016 godz. 20:46
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Zduny zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w Zdunach, Chachalni i Perzycach
  Barbara Fornal      18.10.2016 godz. 10:47
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o ustaleniu inw. celu publ. na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 793/2: (stacja bazowa Play)
  Rafał Markowski      13.10.2016 godz. 8:56
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inw. celu publ. - przebudowia drogi powiatowej nr 5500P wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej
  Rafał Markowski      07.10.2016 godz. 9:47
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 03 października 2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach składających się z działek oznaczonych nr ewid. 269, 220/4, 220/3, 142, 830, 233, 127/2, 366, 220/1 w m. Konarzew, dla inwetycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 5500P wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej.

 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inw. celu publ. - kanalizacja sanitarna.
  Rafał Markowski      07.10.2016 godz. 9:39
 

Burmistr Zdun informuje że w dniu 03 października 2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach skkładających się z działek oznaczonych nr ewid. 800, 731, 803 i 2219 w m. Zduny, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Lista osób zakwalifikowanych do najmu socjalnych lokali mieszkalnych w m Perzyce, gm. Zduny
  Rafał Markowski      07.10.2016 godz. 9:03
 
 

Zapytanie ofertowe: usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Zdunach oraz pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  Rafał Markowski      03.10.2016 godz. 10:21
 

Gmina Zduny  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Zdunach oraz pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl