0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
  Magdalena Poprawska      13.06.2018 godz. 14:55
 
 

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ws. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zduny
  Alicja Drejkarz-Ostój      11.06.2018 godz. 13:45
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
  Magdalena Poprawska      07.06.2018 godz. 14:18
 
 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych OŚ.6220.4.2018
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      07.06.2018 godz. 7:53
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
  Magdalena Poprawska      06.06.2018 godz. 14:21
 
 

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i skoleniami dla Gminy Zduny.
  Rafał Markowski      30.05.2018 godz. 23:24
 
 

Posiedzenie wspólne komisji stałych oraz XLV sesja Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu czerwcu
  Barbara Fornal      30.05.2018 godz. 10:47
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl