0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach - dla obiektu Zespołu Szkół w Zdunach.
  Rafał Markowski      19.01.2017 godz. 7:06
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo  rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 51654P odcinek Zduny-Chachalnia.
  Rafał Markowski      16.01.2017 godz. 8:51
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi powiatowej nr 5100P odcinek Baszków-Jutrosin.
  Rafał Markowski      16.01.2017 godz. 8:39
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszorowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 5144P odcinek Baszków-Bestwin.
  Rafał Markowski      16.01.2017 godz. 8:35
 
 

Konkurs wniosków na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Zduny w 2017 roku
  Rafał Markowski      13.01.2017 godz. 15:26
 
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Gminy Zduny na rok 2017
  Rafał Markowski      09.01.2017 godz. 9:55
 
 

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Zdunach oraz terminy posiedzeń Komisji RM w miesiącu styczniu 2017r.
  Rafał Markowski      06.01.2017 godz. 0:25
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach.
  Barbara Fornal      05.01.2017 godz. 9:14
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Zduny.
  Rafał Markowski      05.01.2017 godz. 3:05
 
 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w 2017r.
  Rafał Markowski      02.01.2017 godz. 14:16
 

Burmistrz Zdun ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

 

Stawki podatków i opłat obowiązujących w 2017r.
  Barbara Fornal      02.01.2017 godz. 11:54
 
 

Informacja Burmistrza Zdun o wyborze oferty na Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Zdunach
  Alicja Drejkarz-Ostój      27.12.2016 godz. 13:07
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl