0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 1 września 2017 r. ZMIENIONEGO DNIA 8 września 2017 r.
  Rafał Markowski      19.09.2017 godz. 22:39
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DG.271.5.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”

 

Informacja Burmistrza Zdun o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym "Organizacja wyjazdu integracyjno-turystycznego - Integracja bez barier - do Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Krośnicach"
  Alicja Drejkarz-Ostój      19.09.2017 godz. 12:08
 
 

Informacja Burmistrza Zdun o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym "Tydzień Seniora w Gminie Zduny"
  Alicja Drejkarz-Ostój      15.09.2017 godz. 11:51
 
 

UWAGA ZMIANA! Terminy posiedzeń komisji oraz termin sesji Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu wrześniu
  Barbara Fornal      13.09.2017 godz. 15:32
 
 

Informacja o zmianie treści Ogłoszenia o Zamówieniu Publicznym oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31 sierpnia 2017 r.
  Rafał Markowski      08.09.2017 godz. 13:40
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DG.271.5.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”.

 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl