0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Zdun o wyborze oferty na opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy
  Alicja Drejkarz-Ostój      15.12.2017 godz. 12:42
 
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.6.2017
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      14.12.2017 godz. 8:46
 

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 14.12.2017 r. została wydana decyzja OŚ.6220.6.2017 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zdunach”, dz. nr 2616/2, gmina Zduny.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki lokalowej w Urzędzie Miejskim w Zdunach
  Alicja Drejkarz-Ostój      11.12.2017 godz. 8:28
 
 

Otwarty konkurs ofert na: świadczenie usług opiekuńczych w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
  Rafał Markowski      05.12.2017 godz. 11:51
 

Burmistrz Zdun ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku dla mieszkańców Gminy Zduny poprzez: Świadczenie usług opiekuńczych: pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Alicja Drejkarz-Ostój      28.11.2017 godz. 14:06
 
 

Terminy posiedzeń komisji oraz XXXIX sesja Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu grudniu
  Barbara Fornal      24.11.2017 godz. 11:56
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl