0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Miejskiej Zduny
Budżet, finanse

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XL/280/2018XLw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok31.01.2018
XL/279/2018XLw sprawie uchwalenia WPF Gminy Zduny na lata 2018-202831.01.2018
XXXIX/271/2017XXXIXw sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.28.12.2017
XXXIX/262/2017XXXIX w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2018 roku 03.01.2018
XXXIX/261/2017XXXIXw sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018r.01.01.2018
XXXIX/260/2017XXXIXw sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-202801.01.2018
XXXIX/259/2017XXXIXw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok28.12.2017
XXXVIII/254/2017XXXVIIIw sprawie uchwalenia WPF Gminy Zduny na lata 2017-202829.11.2017
XXXVIII/253/2017XXXVIIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r.29.11.2017
XXXVII/243/2017XXXVIIw sprawie zmian w WPF na lata 2017-202825.10.2017
XXXVII/242/2017XXXVIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok25.10.2017
XXXV/228/2017XXXVw sprawie uchwalenia WPF Gminy Zduny na lata 2017-202830.08.2017
XXXV/227/2017XXXVw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok30.08.2017
XXXV/226/2017XXXVw sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Zduny oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 30.08.2017
XXXV/224/2017XXXV w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska 30.08.2017
XXXVI/235/2017XXXVIzmiany w uchwale budżetowej na 2017r. 27.09.2017
XXXVI/234/2017XXXVIw sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Zduny oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 27.09.2017
XXXVI/233/2017XXXVIw sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2017 roku27.09.2017
XXXIV/222/2017XXXIVw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r.21.07.2017
XXXIII/219/2017XXXIIIw sprawie udzielenia Burmistrzowi Zdun absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 28.06.2017
XXXIII/218/2017XXXIIIw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zduny za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zduny za 2016 r.28.06.2017
XXXIII/216/2017XXXIIIw sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok28.06.2017
XXXI/213/2017XXXIw sprawie zmiany uchwały Nr XXX/207/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja 31.05.2017
XXXI/211/2017XXXIzmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 31.05.2017
XXX/207/2017XXXw sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach ”26.04.2017
XXX/206/2017XXXw sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”26.04.2017
XXX/204/2017XXXw sprawie zmiany uchwały Nr XIV/106/2012 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 26.04.2017
XXX/203/2017XXXw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2017-202826.04.2017
XXX/202/2017XXXw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r.26.04.2017
XXIX/196/2017XXIXw sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu29.03.2017
XXIX/195/2017XXIXw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok 29.03.2017
XXIX/194/2017XXIXw sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2017-202829.03.2017
XXVIII/188/2017XXVIIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok22.02.2017
XXVI/171/2016XXVIw sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2017 roku29.12.2016
XXVI/170/2016XXVIw sprawie zmiany Uchwały nr XVI/109/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu29.12.2016
XXVI/169/2016XXVIw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2017-202801.01.2017
XXVI/168/2016XXVIw sprawie uchwały budżetowej na rok 201701.01.2017
XXVI/167/2016XXVIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 roku29.12.2016
XXIV/160/2016XXIVw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2016-202323.11.2016
XXIII/158/2016XXIIIw sprawie zmian w WPF na lata 2016-2023.26.10.2016
XXIII/154/2016XXIIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.26.10.2016
XXII/150/2016XXIIw sprawie zmian w WPF na lata 2016-202328.09.2016
XXII/149/2016XXIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 28.09.2016
XXI/145/2016XXIw sprawie zmian w WPF na lata 2016 – 202324.08.2016
XXI/144/2016XXIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok24.08.2016
XX/136/2016XXw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 29.06.2016
XX/135/2016XXw sprawie udzielenia Burmistrzowi Zdun absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 29.06.2016
XX/134/2016XXw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zduny za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zduny za 2015 r. 29.06.2016
XVIII/125/2016XVIIIw sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-202327.04.2016
XVIII/122/2016XVIIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok27.04.2016
NR XVII/116/2016XVIIw sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zduny na lata 2016-202323.03.2016
NR XVII/115/2016XVIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 201623.03.2016
XV/104/2016XVw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016rok27.01.2016
XIV/97/2015XIVw sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2016 roku.29.12.2015
XIV/96/2015XIVw sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2016 roku.29.12.2015
XIV/95/2015XIVw sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu29.12.2015
XIV/94/2015XIVw sprawie: wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu29.12.2015
XIV/93/2015XIVw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok29.12.2015
XIV/90/2015XIVw sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok01.01.2016
XIV/89/2015XIVw sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zduny na lata 2016-202329.12.2015
XIII/86/2015XIIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r.26.11.2015
XII/69/2015XIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
XI/63/2015XIw sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zduny na lata 2016-201430.09.2015
XI/62/2015XIw sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zduny na lata 2015-202330.09.2015
XI/61/2015XIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r. 30.09.2015
X/59/2015Xzmian w uchwale budżetowej na 2015rok19.08.2015
IXSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zduny wraz z objaśnieniami za 2014r.30.03.2015
IX/51/2015IXw sprawie : udzielenia Burmistrzowi Zdun absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.23.06.2015
IX/52/2015IXw sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015r.23.06.2015
VIII/50/2015VIIIw sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2015r.27.05.2015
VIII/49/2015VIIIw sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny za 2014r.27.05.2015
VIII/48/2015VIIIw sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zdunowskiego Ośrodka Kultury za 2014r.27.05.2015
VIII/47/2015VIIIw sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.27.05.2015
VII/45/2015VIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.22.04.2015
VII/44/2015VIIw sprawie: zmiany uchwały nr XL/260/2010 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta Zduny 22.04.2015
VI/41/2015VIw sprawie: zmian do uchwale budżetowej na 2015r.25.03.2015
VI/40/2015VIw sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę25.03.2015
VI/39/2015VIw sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków25.03.2015
V/36/2015Vw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.25.02.2015
V/35/2015Vw sprawie: zmiany uchwały nr XL/260/2010 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta Zduny25.02.2015
V/33/2015Vw sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.25.02.2015
IV/20/2015IVw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.28.01.2015
III/12/2014IIIw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zduny na lata 2014-2023.22.12.2014
III/11/2014IIIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.22.12.2014
III/10/2014IIIw sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Zdun. 22.12.2014
III/9/2014IIIw sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu w 2015 roku.22.12.2014
III/8/2014IIIw sprawie uchwały budżetowej na rok 201522.12.2014
III/7/2014IIIw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2015-2023.22.12.2014
II/5/2014IIw sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.08.12.2014
 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl