0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizacjęzadania pn: Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Zduny
 Rafał Markowski      13.04.2018 godz. 19:04


Powyższe zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.


Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 072-159930 w Suplemencie Dziennika Urzędowego UE

Ogłoszenie o zamówieniu: 2018/S 072-159930

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn: Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Zduny

Załącznik - formularze cenowe

Załączniki - Formularz oferty, inne do SIWZ

Załącznik - formularze cenowe (DOC)

Załączniki - Formularz oferty, inne do SIWZ (DOC)

Załącznik A.1.

Załącznik A.2

Załącznik A.3

Załącznik A.4.

Załącznik B.1

Załącznik B.2

Załącznik B.3

Załącznik B.4


2018.05.07
Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 17.04.2018r.


2018.05.16
Ogłoszenie o zmianach w ogłoszeniu z dnia 16 maja 2018r.
Odpowiedzi z dnia 16 maja 2018r. na zapytania oferentów z dnia 26 kwietnia i 8 maja wraz z informacją o zmianach w w SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16 maja 2018r.
Odpowiedzi z dnia 16 maja 2018r. na zapytania oferentów z dnia 14 maja 2018r.


2018.05.28
Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 17 maja 2018r.
Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 23 maja 2018r.


2018.05.30
Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i skoleniami dla Gminy Zduny.


2018.07.18
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i skoleniami dla Gminy Zduny.


2018.07.19
Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą wraz z wzorem oświadczenia

 


2018.08.18
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Zduny


 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl