0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda

Zarządzenie Nr 274/2017 Burmistrza Zdun z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenie konkursu wniosków na "Dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Zduny w 2018 r." oraz powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia wniosków
  Alicja Drejkarz-Ostój      18.01.2018 godz. 8:53
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny - dostawa i montaż stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Zdunach
  Rafał Markowski      17.01.2018 godz. 14:00
 
 

Zapytanie ofertowe: "Budowa placu zabaw w miejscowości Zduny"
  Alicja Drejkarz-Ostój      16.01.2018 godz. 11:29
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Gmina Zduny zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Zduny”.

 

Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
  Alicja Drejkarz-Ostój      11.01.2018 godz. 11:35
 
 

Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. "Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach"
  Alicja Drejkarz-Ostój      11.01.2018 godz. 9:44
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Gmina Zduny zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. „Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Obwieszczenia Burmistrza Krotoszyna GK.6220.41.2015 z dnia 8.01.2018 r.
  Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      10.01.2018 godz. 13:20
 
 

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji dla Przedszkola Publicznego w Zdunach oraz statystycznej liczbie dzieci
  Alicja Drejkarz-Ostój      09.01.2018 godz. 12:15
 
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Alicja Drejkarz-Ostój      09.01.2018 godz. 8:33
 
 

OGŁOSZENIE o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Alicja Drejkarz-Ostój      09.01.2018 godz. 8:28
 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny
  Rafał Markowski      08.01.2018 godz. 23:22
 
 

Ulgi i zwolnienia w podatkach w 2018r.
  Barbara Fornal      08.01.2018 godz. 12:56
 

Informacje o obowiązujących w 2018r. ulgach i zwolnieniach dla przedsiębiorców opublikowaliśmy w zakładce:
PODATKI I OPŁATY >> ULGI I ZWOLNIENIA W 2018r.

 

Stawki podatków i opłat w Gminie Zduny w 2018r.
  Barbara Fornal      08.01.2018 godz. 12:02
 

Zestawienie obowiązujących w 2018r. stawek oraz formularzy podatkowych opublikowany został w menu:
PODATKI I OPŁATY >> STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE W 2018r.

 

Terminy posiedzeń i sesji Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu styczniu 2018r.
  Barbara Fornal      08.01.2018 godz. 11:09
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zdunach
  Alicja Drejkarz-Ostój      04.01.2018 godz. 12:01
 
 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun o wyniku otwartego konkursu ofert: Usługi opiekuńcze w 2018r.
  Rafał Markowski      02.01.2018 godz. 11:18
 

Burmistrz Zdun ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na ralizację zadań z pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 roku

 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 Dz63 na działkach położonych w m. Konarzew, oznaczonych nr ewid. 195/8, 202, 193
  Magdalena Poprawska      28.12.2017 godz. 14:18
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego, zgodnie z zadaniem pn. Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Zduny ul. Jaśminowa, Towarowa, Łacnowa , zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS55/II/2017 z dnia 20.07.2017 r. na terenie działek o nr ewid. 1169, 1183, 1140/2, 1140/3, , 1140/16, 1180/3, 1181/4, 2514, 1182/3, 2509, 2498, 1140/13, 2492, 1184/6, 2491, 2484, 2483, 2482, 2481, 697, 2480 obręb Zduny, gm. Zduny
  Magdalena Poprawska      27.12.2017 godz. 15:39
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego, zgodnie z zadaniem pn. Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Zduny ul. Wrocławska, Bursztynowa , zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS52/II/2017 z dnia 13.07.2017 r. na terenie działek o nr ewid. 1750, 1089/1, 1080/2, 1079/2, 8110/14, 1063/2, 1078, 1075/1, 1075/17 obręb Zduny, gm. Zduny
  Magdalena Poprawska      27.12.2017 godz. 15:34
 
 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii oświetlenia drogowego, zgodnie z zadaniem pn. Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Zduny ul. Wiosenna , zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS54/II/2017 z dnia 20.07.2017 r. na terenie działek o nr ewid. 1502/5, 964/1, 954, 961/1 obręb Zduny, gm. Zduny
  Magdalena Poprawska      27.12.2017 godz. 15:28
 
 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki lokalowej w Urzędzie Miejskim w Zdunach
  Alicja Drejkarz-Ostój      11.12.2017 godz. 8:28
 
 

» ARCHIWUM «

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl