0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji GT.6733.11.2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii elektroenergetycznej
 Alicja Drejkarz-Ostój      08.10.2018 godz. 13:30


Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 08 października 2018 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) została wydana decyzja nr GT.6733.11.2018 ustalająca dla Inwestora:

ENERGA- OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

działającego przez pełnomocnika:

JANBUD Zakład Elektryczny, Janusz Chmielarz, ul. Krotoszyńska 57, 63-708 Rozdrażew

lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek o nr ewid.: 957/5, 954, 1497/2, 1502/5, 1502/2, 1659/8, 1494/1, 1536, 1534, 1533, 1577, 1573, 1568, 1552, 1551, 1550/1, 1550/2, 1549, 1548, 1576, obręb Zduny, gmina Zduny.

Wydanie w/w decyzji zostało poprzedzone postępowaniem na podstawie art. 53 w/w ustawy.

Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym miejscu.                                                                                                                                                                                                                                   Burmistrz Zdun                                                                                                                                                                             /-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl