0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Informacja o wykazie przeznaczonej do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Konarzewie
 Alicja Drejkarz-Ostój      11.09.2018 godz. 10:37


Burmistrz Zdun w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy  o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) podaje do wiadomości, że w dniach od 11 września do 02 października 2018 r.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz na stronie internetowej wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia:

- nr 113/19 o powierzchni 0,0241 ha – obręb Konarzew.

wykaz przeznaczonej do wydzierżawienia nieruchomości - po kliknięciu w link

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl