0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun o konsultacjach dot. projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zduny z NGO
 Alicja Drejkarz-Ostój      05.09.2018 godz. 9:39


OGŁOSZENIE

Burmistrza Zdun

ws. konsultacji społecznych dot. projektu

 „Rocznego programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Burmistrz Zdun ogłasza konsultacje z Radą Działalności Pożytku Publicznego w Zdunach oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Zduny.
Przedmiot konsultacji: Roczny program współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Czas rozpoczęcia konsultacji: 05 września 2018 r.

Czas zakończenia konsultacji: 26 września 2018 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne oraz spotkanie z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza konsultacji do Urzędu Miejskiego w Zdunach – sekretariat Burmistrza – ul. Rynek 2, Zduny; piętro I, pokój nr 111 lub mailowo na adres: zduny@zduny.pl w terminie do 26 września 2018 r. do godz. 14:00.

Uzasadnienie: Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XII/70/2015 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej w formie protokołu.

                                                                                                                                         Burmistrz Zdun

                                                                                                                                        /-/ Tomasz Chudy

Wersje o rozszerzeniu .DOCX:

projekt „Rocznego programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

formularz konsultacji

Wersje o rozszerzenieu .PDF:

projekt „Rocznego programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

formularz konsultacji

 

-----------------------------------------------------------------------

protokół z przeprowadzony konsultacji

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl