0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.6.2018
 Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      04.09.2018 godz. 14:07


Zduny, dnia 4.08.2018 r.

OŚ.6220.4.2018

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j./ Burmistrz Zdun podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu 29 sierpnia 2018 r. na wniosek Inwestora: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak OŚ.6220.6.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Zduny, gm. Zduny, pow. krotoszyński, woj. wielkopolskie” na dz. nr 288/2, obręb Perzyce.

    Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl