0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - "Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia"
 Alicja Drejkarz-Ostój      08.08.2018 godz. 16:48


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073  ze zm.)

BURMISTRZ ZDUN

informuje, że w dniu 06 sierpnia 2018 roku zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia” na działkach o numerach ewid. 957/5, 954, 1497/2, 1502/5, 1502/2, 1659/8, 1494/1, 1536, 1534, 1533, 1577, 1573, 1568, 1552, 1551, 1550/1, 1550/2, 1549, 1548, 1576 obręb Zduny, gmina Zduny.

Zawiadamia się, że w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Miejskim w Zdunach Rynek 2, pokój 213, w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 07:00 - 15:00 oraz w środę 9:00 - 17:00 zapoznać się z aktami sprawy w/w inwestycji, a także wypowiedzieć się co do złożonych materiałów.

Nie złożenie w w/w terminie zarzutu spowoduje utratę prawa do ich późniejszego wnoszenia.

 

                                                                                                                                                  Burmistrz Zdun

                                                                                                                                                /-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl