0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 

Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
 Alicja Drejkarz-Ostój      11.01.2018 godz. 11:35


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 10 stycznia 2018 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2017 r. poz. 1073/ została wydana decyzja nr GT.6733.11.2017/2018 ustalająca dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań reprezentowana przez  Pełnomocnika FIB Czwordon Sp. z o.o., ul. Powstania Listopadowego 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski, lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki o nr ewid. 743/3 obręb Chachalnia gm. Zduny.

Wydanie w/w decyzji zostało poprzedzone postępowaniem na podstawie art. 53 w/w ustawy.

Decyzja umieszczona została w publicznie dostępnym miejscu.

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl