0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.1.2017
 Adrian Matysiak     Decyzje Środowiskowe      12.10.2017 godz. 11:27

Burmistrz Zdun informuje, że w dniu 11.10.2017 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję OŚ.6220.1.2017 z dnia 17.05.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie pawilonu stacji na terenie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN w Zdunach, ul. Wrocławska, dz. nr 1085/2, 1085/3.


Zduny, dnia 11.10.2017 r.

OŚ.6220.1.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Burmistrz Zdun

z  a w i a d a m i a

że w dniu 11.10.2017 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję OŚ.6220.1.2017 z dnia 17.05.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie pawilonu stacji na terenie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN w Zdunach, ul. Wrocławska, dz. nr 1085/2, 1085/3.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, pok. nr 213, poniedziałek - wtorek godz. 700 - 1500, środa godz. 900 - 1700, czwartek - piątek 7001500.

    Burmistrz Zdun

/-/ mgr Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl