0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

UWAGA! Zmiana godziny XXXVII sesja Rady Miejskiej w Zdunach na 14.00. Terminy posiedzeń komisji.
 Barbara Fornal      05.10.2017 godz. 10:53


Zawiadomienia o terminach

11.10.2017r. g. 12:00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zapoznanie z tematem „Wychowanie przedszkolne realizowane przez Przedszkole Publiczne w Zdunach oraz Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Zdunach”, a ok. 13.00

18.10. 2017 r. g. 09.00 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarki, Rolnictwa i Budżetu zaopiniowanie projektów uchwał w salce RM, a następnie zapoznanie z tematem Realizacja reformy oświatowej na terenie Gminy Zduny (Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych i Szkoł

18.10. 2017 r. g. 12:30 posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Socjalnej i Ochrony Środowiska zaopiniowanie projektów uchwał w salce RM, a następnie temat: 4. Zapoznanie się z działalnością Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny Filią Biblioteczną w Basz

UWAGA ZMIANA GODZINY! 25.10.2017r. g. 14.00 XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH.

 

 

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl