0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny z dnia 25 września 2017r.
 Rafał Markowski      25.09.2017 godz. 23:49


Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny z dnia 25 września 2017r.

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl