0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 1 września 2017 r. ZMIENIONEGO DNIA 8 września 2017 r.
 Rafał Markowski      19.09.2017 godz. 22:39

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DG.271.5.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny”


OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 1 września 2017 r. ZMIENIONEGO DNIA 8 września 2017 r.

LINK DO OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (DZIAŁ:ZAMÓWIENIA PUBLICZNE)

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl