0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej
 Alicja Drejkarz-Ostój      17.07.2017 godz. 14:36


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Grzeszczuk, zamieszkała w Zdunach.

informacja o wyniku naboru

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl