0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyników I etapu naboru na stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami
 Magdalena Poprawska      13.06.2017 godz. 15:32

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami.


Zarządzenie nr 210/2017 Burmistrza Zdun z dn. 17 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Informuję, że w wyniku wstępnej analizy ofert dotyczących naboru na ww. stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Pani Ewelina Nowocień, zam. Zduny,

2. Pani Magdalena Krawczyk, zam. Zduny,

3. Pani Sylwia Zimmermann, zam. Zduny,

4. Pani Liliana Firek, zam. Miłochowice.

 

Zduny, dn. 13.06.2017 r.

                                                                                                                        Burmistrz Zdun

                      /-/ Tomasz Chudy

 

Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl