0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Remont basenu kąpielowego w Zdunach


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Zduny
13.08.2018 godz. 13:42
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Zdunach
10.08.2018 godz. 8:59
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabudowy poprzemysłowej dawnej kaflarni
10.08.2018 godz. 14:09
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - "Budowie ścieżki rowerowej"
10.08.2018 godz. 13:27
 
Terminy posiedzeń i sesji Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu sierpniu 2018r.
09.08.2018 godz. 8:01
 
Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego "Integracyjny Piknik NGO Subregionu kaliskiego i ich przyjaciół"
09.08.2018 godz. 13:48
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. zamówienia: "Zatrzymaj się na chwilę... w Baszkowie - wykonanie miejsca postoju dla osób korzystających ze strefy wypoczynku i rekreacji"
09.08.2018 godz. 10:53
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - "Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia"
08.08.2018 godz. 16:44
 
Informacja o wykazie przeznaczonej do wynajęcia nieruchomości położonej w Zdunach
07.08.2018 godz. 7:26
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn: Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny
06.08.2018 godz. 23:43
 


Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl