0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


Zapytanie ofertowe: Zakup dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach projektu Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach
25.04.2018 godz. 16:02
 
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 14/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 15 na odcinku Zduny-Krotoszyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej
25.04.2018 godz. 15:00
 
Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia
25.04.2018 godz. 13:32
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chachalnia
24.04.2018 godz. 8:04
 
I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla Przedszkola Publicznego w Zdunach prowadzonego przez Gminę Zduny oraz statystyczna liczba dzieci
24.04.2018 godz. 14:50
 
Obwieszczenie Burmistrza Zdun o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zabudowy poprzemysłowej dawnej kaflarni
23.04.2018 godz. 14:48
 
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2626/9 (okolica ul.Witosa)
17.04.2018 godz. 21:35
 
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2626/8 (okolica ul.Witosa)
17.04.2018 godz. 21:34
 
Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2626/7 (okolica ul.Witosa)
17.04.2018 godz. 20:49
 
Komunikat Zarządu Województwa Wielkopolskiego o wejściu w życie uchwał antysmogowych
13.04.2018 godz. 9:25
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizacjęzadania pn: Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami dla Gminy Zduny
13.04.2018 godz. 19:04
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Remont basenu kąpielowego w Zdunach
09.04.2018 godz. 14:36
 
Informacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach
06.04.2018 godz. 13:48
 
Terminy posiedzeń i sesji Rady Miejskiej w Zdunach w miesiącu kwietniu 2018r.
05.04.2018 godz. 8:59
 
Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2588, pow.0,0024ha (garaże)
05.04.2018 godz. 23:46
 
Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2590, pow.0,0024ha (garaże)
05.04.2018 godz. 23:46
 
Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2578, pow.0,0024ha (garaże)
05.04.2018 godz. 23:45
 
Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2582, pow.0,0024ha (garaże)
05.04.2018 godz. 23:45
 
Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2584, pow.0,0024ha (garaże)
05.04.2018 godz. 23:45
 
Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2586, pow.0,0024ha (garaże)
05.04.2018 godz. 23:45
 
Ogłoszenie o I publicznym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny. Działka nr 2576, pow.0,0024ha (garaże)
05.04.2018 godz. 23:44
 
Obwieszczenie Burmistrza Zdun o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu sieci gazowej średniego ciśnienia
05.04.2018 godz. 11:12
 


Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl