0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Wpisz poszukiwane słowo

 
Wybierz kategorię:
Wybierz datę publikacji:
 


ZAPYTANIE OFERTOWE "Budowa terenów rekreacji w miejscowości Chachalnia"
20.06.2017 godz. 12:52
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 173, 326/1, 211/2 w m. Perzyce dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej.
16.06.2017 godz. 12:52
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 957/1, 954 w m. Zduny ul. Sulmierzycka dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej
15.06.2017 godz. 23:42
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn: Kompleksowa, głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Zdunach - dla obiektu Urzędu Miejskiego w Zdunach wraz z rozbudową i przebudową budynku
14.06.2017 godz. 23:40
 
Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyników I etapu naboru na stanowisko ds. obywatelskich
13.06.2017 godz. 15:37
 
Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyników I etapu naboru na stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami
13.06.2017 godz. 15:26
 
Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyników I etapu naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
12.06.2017 godz. 14:47
 
Informacja Burmistrza Zdun w sprawie ogłoszenia wyników I etapu naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej
12.06.2017 godz. 14:38
 
Obwieszczenie Burmistrza Zdun o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 1090 SDR 11 Dz. 63 (Dz.: 781/1, 248/39)
06.06.2017 godz. 18:25
 
Terminy sesji i posiedzeń komisji stałych w miesiącu czerwcu 2017r.
02.06.2017 godz. 8:21
 
Obwieszczenia Burmistrza Krotoszyna GK.6220.41.2015 z dnia 31.05.2017 r.
02.06.2017 godz. 10:51
 


Urząd Miejski w Zdunach
63-760 Zduny, Rynek 2
tel. 62 7215 001, faks: 62 7215 243
województwo wielkopolskie, powiat krotoszyński.
zduny@zduny.pl